Dluhové inkaso obyvatelstva České pošty

Službu Dluhové inkaso obyvatelstva přináší AK Kubištová & Co. ve spolupráci s Českou poštou s.p.

 

Konstrukce služby je vyústěním dlouholetých zkušeností a invence předních advokátů kanceláře, jakož i potřeby stále reflexe posunu situace v oblasti hromadné správy sporné agendy.

Věřitelům přináší služba možnost lépe porozumět a reagovat na situaci dlužníka, kterému neschází vůle dostát svým závazkům a tím si jej do budoucna podržet jako svého zákazníka. Dlužníkům nabízí

možnost zorientovat se v situaci, z níž vede nezřídka cesta přímo k vyhlášení osobního bankrotu a adekvátně na to reagovat.

Služba vyplňuje mezeru v současných procesech inkasa pohledávek po splatnosti a ihned po medializaci principů služby byl o ni projeven značný zájem ze strany věřitelů.

 

AK Kubištová & Co. se podařilo uzavřít alianci s tak významným partnerem, jakým je Česká pošta, pro vytvoření služby jejíž charakter bude v její mimosoudní části jednoznačně nerepresivní a dokáže velmi efektivně oddělit dlužníky ochotné řešit své závazky od dlužníků, kteří je řešit nechtějí. Těm z dlužníků, kteří projeví zájem své závazky řešit nabídne služba DINO kromě 3200 poboček a 11 tisíc doručovatelů České pošty ve službě, také kvalifikovanou pomoc advokátů s jednoznačným vyústěním do výrazných úspor oproti standardním inkasním procesům, kterým je dnes dlužník standardně vystavován.

 

Jsme pevně přesvědčeni, že služba změní postavení dlužníků a věřitelů směrem k větší rovnováze a spokojenosti, než jakou vykazuje dnes.

Více na www.dinocp.cz