Prevence

Když se za námi přišel Jaromír poradit poprvé, vypadalo to, že jeho společnost neobstojí v boji o svá nedostatečně zajištěná práva.

Pak následovala naše práce při:

  1. Nalezení a aplikaci toho nejlepšího řešení pro danou situaci
  2. Právním auditu procesů a standardních postupů
  3. Tvorbě a cizelování smluvních dokumentů a zajišťovacích instrumentů
  4. Poradenství v oblasti generální právní praxe, pro předcházení vzniku sporných nároků


Dnes se za námi Jaromír zastaví už jen na pravidelnou kávu, při které probíráme, co ho čeká. Ví už totiž, že nechat si radit od svého ekonoma v právních otázkách je stejně hloupé jako kupovat šperky u pekaře.