Represe

Veronika je ředitelka velké obchodní společnosti, která svým akcionářům ráda předkládá výkazy o úsporách nákladů a růstu efektivity. Protože jí zdravý rozum říká, že stejnou chybu dvakrát udělá jen osel, nechala si od nás vypracovat návrh na zastupování v oblasti soudního vymáhání pohledávek.

Pak následovala naše práce při:

  1. Mimosoudním inkasu pohledávek
  2. Vyjednávání s dlužníky
  3. Právním zastoupení před obecnými soudy a rozhodčími orgány
  4. Hromadném řešení sporné agendy


Dnes s Veronikou plánujeme, které postupy by mohla změnit tak, aby se úspěšnost inkasního procesu u rizikových pohledávek zvýšila v příštím roce na 60%.